#440 na kioscima

23.09.2015  

Lidija Bernardić  

Hrvoje Jurić - Nakon paleo-dijeta - lov lukom i strijelom

S filozofom, bioetičarom, aktivistom, pjesnikom i profesorom na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, razgovaramo o kontroverznom prijedlogu izmjene (dopune) Zakona o lovstvu