#431 na kioscima

Zarez do daljnjega nije dostupan u tiskanom obliku, ali ćemo svejedno svakodnevno objavljivati nove tekstove na stranici! 
29.11.2016  

Lidija Butković Mićin  

Meritorni pogled na grad

Osvrt na program “Voda i javni prostor”.

28.11.2016  

Pripremio Saša Šimpraga  

Niska kultura dostupnosti besplatne pitke vode

Izjave stručnjaka o različitim aspektima gradske politike spram vode kao javnog dobra.

24.11.2016  

Petra Belc  

Filmske mačke – feministička kritika zoomorfizma na filmu

Reprezentacija filmskih žena i mačaka iz feminističke perspektive, pri čemu lik mačke u popularnoj kulturi muškarce oplemenjuje, a žene negativno stereotipizira.

24.11.2016  

Antonija Komazlić  

Zagrebački bazeni - Izgradnja mreže od plivališta

Pregled razvoja, trenutnog stanja i perspektive daljnje izgradnje infrastrukture javnih plivališta u Zagrebu.

23.11.2016  

Saša Šimpraga  

Manduševac treba mijenjati

Stoljetna funkcija Manduševca bila je ona - javne česme. Danas na glavnom zagrebačkom trgu nema pristupa besplatnoj pitkoj vodi, i to je porazno.

22.11.2016  

Sonja Leboš  

Infrastruktura - domena biopolitike

Sveprisutnost i izuzetan značaj što ga voda ima za život upućuju na razmišljanje o vodnoj infrastrukturi gradova poput Zagreba.

18.11.2016  

Mirela Holy  

O molitvenim sačekušama

Inicijativa "40 dana za život" po mnogo čemu predstavlja lošu i protuustavnu eskalaciju aktivnosti pro-life skupina.

17.11.2016  

Boris Beck  

Čovjek s njuškom i repom – o filmskim životinjama

Autor daje pregled mogućih modusa pojavljivanja životinja na filmu i značenje govora filmskih životinja uz naglasak na mehanizmu metaforizacije.