#440 na kioscima

18.5.2006.

Nataša Petrinjak  

Žene i mediji

Dvije iznimno važne knjige kada su u pitanju mediji, ali i cjelokupna društvena stvarnost, napose ona žena, koje bjelodano dokazuju da ženska šutnja najčešće nije ni otpor, ni nadmoćnost, ali niti pristajanje na poziciju nemoći, nego prinuda kojoj je još iznimno teško izmaći

Šutnja žena, čini se, nije ni otpor niti nadmoćnost, već pristajanje na poziciju nemoći” – tim riječima završava uvod u knjigu Put do vlastitog pogleda; kako čitati, slušati, razumjeti medijske tekstove i medijsku kulturu Sanje Sarnavke, članice grupe za ženska ljudska prava B.a.b.e., koja je prije nešto više od mjesec dana objavljena i promovirana istovremeno s knjigom Nevinost bez zaštite; “ženska” percepcija medijskih sadržaja, a čije autorstvo supotpisuje sa Suzanom Kunac. Navedeni citat ističemo na samom početku jer takav zaključak u sebi sadrži veliku opasnost da ugrozi namjeru i cilj obaju naslova nastalih predanim i posvećenim radom, a što neki mogu prozvati i pogreškom, s dalekosežno negativnim posljedicama. Kako je riječ o dva iznimno važna teksta kada su u pitanju mediji, ali i cjelokupna društvena stvarnost, napose ona žena, potrebno je vidjeti i kako se pojavio zaključak koji u oba slučaja pokazuje i bjelodano dokazuje upravo suprotno. Da šutnja žena najčešće nije ni otpor, ni nadmoćnost, ali niti pristajanje na poziciju nemoći, nego prinuda kojoj je – kako obje knjige savršeno prikazuju – još iznimno teško izmaći.

Žene ne prate politiku i zabavne stranice

No, krenimo redom. Točno uočavajući koliko su mediji moćno oružje u oblikovanju naših stavova, ali i da je feministička analiza medija u hrvatskom društvu uglavnom bila usmjerena na analizu sadržaja kojom se potvrđivala rodna nejednakost, Sanju Sarnavku i suradnice zanimalo je kako žene iščitavaju, razumijevaju medijski sadržaj, odnosno u kojoj su mjeri žene aktivni ili pasivni tumači primljenih poruka. Grupa B.a.b.e je 1997. pokrenula Akciju prema jednakoj vidljivosti žena i tada je napravljena prva analiza četiriju Dnevnika kojima se dobio reprezentativni uzorak za cijeli medijski prostor Hrvatske, a koji je tri godine kasnije bio uvršten u globalno istraživanje s daleko većim brojem analiziranih priloga (242 televizijska, 154 radijska, 198 novinska) i gdje se Hrvatska pokazala jednaka svjetskom prosjeku – kao nositeljice vijesti žene se pojavljuju tek u 18 posto slučajeva. Interes zagrebačke grupe da otkrije kakav je i koliki utjecaj imanentno patrijarhalnih medijskih sadržaja, koliko oni doista utječu na kreiranje identiteta žena, koliko bi željele mijenjati medijsku proizvodnju stereotipnih uloga, zainteresirao je i skupine istraživača/ica u Bosni i Hercegovini, te Srbiji i Crnoj Gori, pa je istraživanje prošireno i na te dvije države. Nevinost bez zaštite rezultat je tog istraživanja, a posebnu joj vrijednost daju napomene i primjeri okupljeni u poglavlju pod nazivom Teorijske napomene, nužni za pravilno razumijevanje rezultata, o kojima šira publika kojoj je knjiga u konačnici i namijenjena, malo zna. Rezultati istraživanja jasno potvrđuju uspješnost funkcioniranja strukturne dominacije muškaraca, koliko ju je teško razotkriti i usprkos jasnoj želji žena za promjenom, te jasnim zakonskim uputama, doista promijeniti.

Žene u Hrvatskoj u dnevnim novinama najviše čitaju rubriku Crna kronika, osobito o slučajevima zlostavljanja žena, te lokalne vijesti, jer tamo dobivaju informacije o svojoj sigurnosti i informacije o stvarima koje se tiču njihova svakodnevnoga života. Najmanje čitaju one stranice koje obično objedinjavamo pojmom politika te, suprotno uvriježenom mišljenju, tzv. zabavne stranice koje se obično sastoje od tračeva, recepata i društvenih kronika.

Premda se u analizi pojavilo mišljenje o kontroverznosti percepcije medijskih sadržaja jer žene najviše čitaju ženske magazine u kojima su zastupljene upravo te tzv. lake teme, odgovor bi se mogao povezati s podatkom da je ženama televizija, inače medij koji najviše konzumiraju, prvenstveno medij zabave i opuštanja, te su najgledaniji zabavni, filmski, a na trećem mjestu je informativni program. Ako uzmemo u obzir sve poslove koje žene tijekom dana moraju obaviti, pritisci kojima su svakodnevno izložene (a koji su tako dobro opisani u poglavlju Teorijske napomene), potom i medijske sadržaje koji su dokazano namijenjeni muškarcima i utvrđivanju obrasca patrijarhalnog svijeta, uopće ne bi trebalo čuditi da žene medije zapravo ne doživljavaju ozbiljno, kao relevantne za njihov život i da iz njih crpe samo onaj zabavni dio koje mogu konzumirati brzo u ne tako zabavnoj stvarnosti.

Tko, što, kojim kanalom, kome i s kojim učinkom

Ispitanice su pokazale prilično nerazumijevanje načina funkcioniranja suvremenih medija u odnosu na rodnu dimenziju prikazivanja muškaraca i žena. Čak 50 posto ispitanica smatra da su “u medijima žene i muškarci podjednako zastupljeni tekstom, slikom, zvukom, govorom”, što je možda utjecalo na kreiranje prijepornog zaključka s početka teksta, no pouzdano možemo zaključiti da bolje rezultate ne bi pokazali ni muškarci. Jednostavno zato što je populacija jednako neobrazovana kada je o medijskoj kulturi riječ, o rodnoj jednakosti da i ne govorimo, te je nepravedno krimen neznanja svaljivati samo na leđa žena, koje uostalom, kako upravo pokazuju rezultati istraživanja, i nije baš toliko neosviješteno. Čak dvije trećine ispitanica prepoznaju da se žene u medijima najčešće prikazuju kao “ljepotice iz svijeta zabave” i žele drukčiji medijski sadržaj od onoga koji se nudi, primarno više raznovrsnih ženskih uloga. To je ujedno i vrlo jasna poruka onim urednicima/icama koje su svoj dio odgovornosti za problem medijske podzastupljenosti žena odbacili objašnjenjem “da su žene slabije zastupljene u društvu, pa zato i u medijima”. Da su žene slabije zastupljene u društvu jest istina, ali ako žene traže medijski prikaz raznovrsnih ženskih uloga zacijelo traže ono što postoji ili bi trebalo postojati, mediji se pokazuju kao veliki krivotvoritelji društvene stvarnosti.

A vrlo iscrpan i metodičan odgovor na pitanja što su, kako funkcioniraju i formiraju mediji dan je u knjizi Put do vlastitog pogleda. S namjerom podizanja medijske pismenosti, odnosno kako uspostaviti kritički odnos prema sadržaju koji za svoj krajnji cilj ima samo stjecanje profita izabranih koristeći se uvriježenim obrascem “žensko tijelo bez glasa – muška glava koja govori”, Sanja Sarnavka napravila je pregledan i precizan priručnik koji daje odgovore zašto je važno ne zadovoljavati se površnim konzumiranjem medijskih sadržaja, na koji način, igrom skrivanja/otkrivanja mediji utječu na formiranje vrijednosnih sustava, forsiraju i reproduciraju patrijarhalne obrasce muškosti i ženskosti, i kako prepoznati i razotkriti poruke koje tekstovi odašilju.

Od raznovrsnih pristupa analizi odlučila se za pet pitanja Harolda D. Laswella – tko, što, kojim kanalom, kome i s kojim učinkom – primijenivši ih i na globalnoj i na lokalnoj razini. Tako dobivamo uvid u cjelokupnu spregu vlasništva nad medijima, upravljačima (menadžerima) medijima, reklamne industrije, nakon kojih zaposlenicima u medijima, novinarima dakle, ostaje prilično malo prostora za utjecaj na medijske sadržaje, a koje se u Hrvatskoj ne razlikuje mnogo od svjetskih trendova koje nameće liberalni kapitalizam. Takav omjer snaga određuje i što će tko reći, odnosno koje su to teme izabrane da primjerice budu vijest dana. Mišljenje, stav, poslovni ili znanstveni uspjeh žena gotovo nikad ne ulazi u tu kategoriju.

Autorica upozorava i na izravan utjecaj vrste kanala kojom se sadržaj prenosi, jer brzina kojom se prenose sve kraće i kraće forme imaju funkciju da nam nikad ne ostane vremena za promišljanje o informaciji koju smo primili, a što zasigurno utječe na način i mogućnosti spoznavanja, sagledavanja nejednakosti među ljudima, ovisno o tome u kojem dijelu svijeta žive, kao i nejednakosti kojom se potencira i održava različita vrijednost onoga što smo konstruirali kao muški i ženski spol, pa rod. I objašnjenjima kome i s kojim učinkom, bilo na globalnoj ili lokalnoj razini, potvrđuje se i pokazuje kako prepoznati naturalizaciju medijskih sadržaja, pa i kako joj se oduprijeti.

Posebno poglavlje Sanja Sarnavka posvetila je reklamama koje posljednjih godina dominiraju medijskim prostorom, sve više zamućujući granice između vijesti iz stvarnog života i zavodljivog prizivanja kupnje proizvoda koji će nas odvesti u bolji, svakako glamurozniji svijet. Skrivajući pritom da je nepostojeći.

Nestimulativna packa

I dok obje knjige (dodajemo i dopadljivog dizajna koje potpisuju Gordana Golik i Barbara Blasin) s jedne strane nude sjajne podatke, analize podataka, prikaz šireg društvenog i teorijskog konteksta, a koji svaki za sebe potvrđuje funkcioniranje sustava u kojem su i mediji upregnuti u perpetuiranje patrijarhalne nasilne kulture, nasilne prema ženama, potom mogućnosti za njegovo razotkrivanje, s druge strane našla se ta “packa” ženama koja nalikuje svim onim procjenama i sukladnim opomenama kojima su žene svakodnevno izložene. Odgovornost za vidljivost u medijima i vrstu i način prikazivanja dakako da moraju preuzeti i žene same, kao što su to morale da bi dobile pravo glasa, pravo na plaćeni rad, no kao i za sve ostalo, i za zahtjev za jednakopravni pristup medijima, patrijarhalni sustav ima razrađene mehanizme kažnjavanja. Pa onda “packa” iz grupe koja razumije i razotkriva pozadinu njihova neznanja poziva na učenje, a istovremeno kori što tog znanja već nemaju ili bi ga brže trebale steći, ne zvuči prestimulativno. Najgore rješenje bi bilo da zbog takvih nesmotrenosti tako važne, sustavno obrađene i pregledno prikazane spoznaje ne pronađu put do žena.

preuzmi
pdf