#440 na kioscima

O namaDvotjednik za društvo i kulturu Zarez  

e-mail: redakcija@zarez.hr 

 

za nakladnika
Zoran Roško

glavna urednica 
Marija Ćaćić

zamjenici glavne urednice
Nataša Govedić  i Trpimir Matasović

izvršni urednik
Luka Ostojić

poslovna tajnica 
Dijana Zaić

uredništvo
Luka Jakopčić, Silva Kalčić, Dinko Kreho, Bojan Krištofić, Katarina Luketić, Suzana Marjanić, Jelena Ostojić, Nenad Perković, Marko Pogačar

stalni suradnici
Lidija Bernardić, Greta Grakalić Rački, Neven Jovanović, Mario Kikaš, Marko Lucić, Nenad Obradović, Dario Poljak, Zorko Sirotić, Igor Stojaković, Saša Šimpraga, Stefan Treskanica

dizajn novina
Ira Payer, Tina Ivezić

web dizajn
Katerina Duda

lektura
Darko Milošić

grafički urednik
Davor Milašinčić

web tehnička podrška
Branimir Šloser

 

Objavu ovog broja omogućio je Ured za kulturu Grada Zagreba