#440 na kioscima

16.10.2008.

Biserka Cvjetičanin  

Stvaralaštvo i inovacija

U društvu znanja kojeg obilježava kulturna raznolikost, neophodne su sposobnosti koje će omogućiti razumijevanje brzih promjena, njihovo prihvaćanje kao razvojne šanse i poticati otvorenost novim idejama. Prema Europskom vijeću, takvo razumijevanje čini “trokut znanja”, koji obuhvaća obrazovanje, istraživanje i inovaciju


Europska godina interkulturnog dijaloga odvija se u okviru raznovrsnih kulturnih aktivnosti europskih zemalja, osobito Francuske kao zemlje predsjedateljice Europskom unijom do kraja ove godine. Usporedo s odvijanjem godine interkulturnog dijaloga, Europski parlament prihvatio je 23. rujna 2008. izvještaj Europske komisije i dao potporu prijedlogu, uz određene izmjene i nadopune, da se slijedeća, 2009. godina, proglasi Europskom godinom stvaralaštva i inovacije.

U prijedlogu Europske komisije ističe se da Europa mora jačati vlastite sposobnosti kreativnosti i inovacije iz društvenih i ekonomskih razloga, kako bi djelotvorno odgovorila na razvoj društva znanja i izazove koje su nametnuli procesi globalizacije. Inovacija se definira kao uspješna realizacija novih ideja, a kreativnost kao condicio sine qua non inovacije (COM(2008) 159 final). Danas su korištenje znanja i brzi razvoj inovacija u središtu svjetskih rasprava o razvoju. Valja spomenuti da je u prosincu 2006. Europsko vijeće istaklo “da je Europi potreban novi pristup koji će prednost dati transformaciji znanja u inovacijske proizvode i usluge” (Zaključci predsjedništva – Europsko vijeće, 14.-15. prosinac 2006., paragraf 28). U društvu znanja kojeg obilježava kulturna raznolikost, neophodne su sposobnosti koje će omogućiti razumijevanje brzih promjena, njihovo prihvaćanje kao razvojne šanse i poticati otvorenost novim idejama. Prema Europskom vijeću, takvo razumijevanje čini “trokut znanja”, koji obuhvaća obrazovanje, istraživanje i inovaciju.

Ciljevi Europske godine stvaralaštva i inovacije

Opći cilj Europske godine stvaralaštva i inovacije je promicanje stvaralaštva za sve, kao pokretača inovacije i ključnog čimbenika razvoja kompetencija u različitim područjima ljudske djelatnosti, tijekom cjeloživotnog učenja i na svim razinama, sukladno dokumentu Europske komisije koji se odnosi na široko zasnovanu strategiju inovacije za Europsku uniju. U strategiji se navodi “da će bez obrazovanja kao središnje politike, inovacija ostati bez potpore: potrebno je početi promicati nadarenost i kreativnost od najranije dobi” (COM(2006) 502 final). Europska 2009. godina usmjerena je na obrazovanje i kulturu, ali će imati utjecaj i na druge domene kao što su poduzetništvo, informacijsko društvo, zaposlenost, regionalne politike. Stoga je Europski parlament naglasio značaj svih programa koji promiču stvaralaštvo i inovaciju u Europskoj uniji.

Jedan od specifičnih ciljeva je isticanje otvorenosti prema kulturnoj raznolikosti kao načinu jačanja interkulturne komunikacije i dijaloga. To znači da između dviju europskih godina postoji kontinuitet, odnosno da se stvaraju veze između tema pojedinih europskih godina, što će omogućiti realizaciju višegodišnjih i dugoročnih programa. Aktivnosti koje se vode u okviru Europske godine interkulturnog dijaloga usmjerene su na razvoj otvorenijeg, tolerantnijeg i fleksibilnijeg društva i usko su vezane uz kreativnost i inovaciju. Poveznica između dviju europskih godina bit će važnost interkulturnih kompetencija za poticanje kreativnosti i inovacija u kulturno raznolikom okruženju.

Europska unija svake godine odabire temu kojom želi snažnije senzibilizirati široku javnost i vlade pojedinih zemalja, širiti vijesti o uzornim praksama i promicati rasprave o promjenama. U nastojanju da se europske godine ne pretvore isključivo u sredstvo komuniciranja, već da aktivnosti prodru u najšire slojeve društva u smislu njihove intenzivnije participacije, Europska unija nastoji potaknuti niz novih akcija i politika. U 2009. godini, u prvom su planu mladi. Obrazovanje treba omogućiti “da se prirodna nadarenost i kreativnost mladih ravnomjerno razvijaju zahvaljujući spoju izvantehničkih, sve važnijih sposobnosti kao što su duh inicijative ili interkulturna umijeća, i tehničkih sposobnosti u područjima kao što su matematika i znanost” (Jan Figel, povjerenik Europske komisije za obrazovanje, kulturu i mlade).

Inovativno društvo znanja

Kao i prethodnih europskih godina, tijekom 2009. organizirat će se brojne promotivne kampanje, te niz događanja i inicijativa na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, koji će širokoj publici omogućiti upoznavanje s inovacijskim ostvarenjima. Realizacija Europske godine 2009. oslanjat će se na postojeće programe kao što su Obrazovanje i cjeloživotno učenje 2007.-2013. i Kultura 2007.-2013. Komitet regija podržao je prijedlog Europske komisije o slijedećoj europskoj godini, uz isticanje da su u europskim gradovima i regijama kao i na lokalnoj razini, kultura, stvaralaštvo i inovacija glavni izvori rasta, investicija i novih radnih mjesta.

U prijedlogu Europske komisije navodi se potreba senzibilizacije široke publike, jer ona nedovoljno sudjeluje u aktivnostima obuhvaćenim Europskom godinom. Neke zemlje tek sada, gotovo na isteku godine, pokušavaju osmisliti programe o interkulturnom dijalogu. Među njima je i Hrvatska. O programu, odnosno povezivanju interkulturne komunikacije s obrazovanjem kao središnjom temom slijedeće godine, potrebno je misliti sada, prije nego što uđemo u Europsku godinu stvaralaštva i inovacije. Konačno, ciljevi iz Lisabona trebali bi od Europe učiniti inovativno društvo znanja, društvo koje počiva na kreativnom potencijalu Europljana. Nadajmo se da slijedeća godina neće proći mimo nas, kao što neprimjetno prolazi Europska godina interkulturnog dijaloga.

 
preuzmi
pdf