#440 na kioscima

05.12.2012  

Branko Malić  

Storytelling

Neke značajke oponašanja života kroz medije

05.12.2012  

Mario Iveković  

Privatizacija u Hrvatskoj: jučer, danas, sutra

Izlaganje na panelu “Sindikati, privatizacije javnih usluga i rekomunalizacija dobara” u sklopu konferencije “Ekonomija kriznog kapitalizma i ekologija zajedničkih dobara” održane
od 22.-24.11. 2012. u Zagrebu

05.12.2012  

Đurđa Knežević  

Država po mjeri placa

U Zagrebu ono što je kako tako živo jesu placevi. Jelačić i Cvjetni plac. Od trgova, Britanac je napušten (pa i sam pokriven, doduše malom, tržnicom), Kvatrić je i dalje mitnica i na njemu se nema što raditi osim čekati tramvaj, Trg žrtava fašizma djeluje poprilično centrifugalno, s Domom likovnih umjetnika (“Džamijom”) kao bubnjem veš-mašine

05.12.2012  

Marijan Vogrinec  

Recesijska vještica na političkoj metli

O neodgovornosti političara i medija u ekonomskoj krizi

05.12.2012  

Juraj Katalenac  

Ni Izrael, ni Palestina

Analiza sukoba između Izraela i Palestine i klasne dinamike njihovog proletarijata

05.12.2012  

Dean Duda  

Radnički zapisi iz podzemlja

Gledajući hrvatske medije čini se da radnika jednostavno nema, no polako se pojavljuju inicijative koje ih nastoje izvesti na vidjelo

radnici, mediji, radnicka-klasa

05.12.2012  

Srećko Horvat  

Budućnost je mrtva, ali imamo Mastercard!

Sve što nam nakon orgije preostaje jest fiksacija na prošlost i fantaziranje o budućnosti. No što ako je budućnost već neko vrijeme mrtva?

dug, financijalizacija, gotovina

20.02.2016  

Branimir Donat  

Udvornički parovoz

Ne stoje li pred HNK-om i neke druge "časne dužnosti" koje intendantova momčad ne ispunjava s tolikim uspjehom kao državne proslave?

19.02.2016  

Grozdana Cvitan  

Slučaj Napredak - Vezana trgovina

Privatizacija hrvatskog društva pokazala je da od raznih načina prisvajanja mnogih u ime i za korist nekih nije mimoišla ni udruge - uvjet je samo imovina

19.02.2016  

Slavenka Drakulić  

Za ljubav je potrebno dvoje

U Švedskoj se od 1. siječnja primjenjuje zakon o zabrani primanja seksualnih usluga

19.02.2016  

Gioia-Ana Ulrich  

Cenzura - predvorje diktature

Tribina u organizaciji Hrvatskog novinarskog društva održana je s namjerom da se okupe tvorci javnog mnijenja i oni koji se zalažu za demokratsku i slobodnu javnu riječ

19.02.2016  

Boris Maruna  

Smog nad Hrvatskom

Ako je veliki grijeh stranke na vlasti oblikovanje jednopartijske države, njezin istočni grijeh bio je i jest zanemarivanje čovjeka i olako trošenje ljudi

19.02.2016  

Dean Duda  

Kultura točke, kultura zareza

Hrvatska je kultura desetljećima prostor zbog kojega su ljudi u stanju pregristi jezik i držati figu u džepu

19.02.2016  

Andrea Zlatar  

Zarez, idemo dalje!

Zarezu sad predstoji borba za čitatelje, za pretplatnike, za dotacije i fondacije, borba u kojoj će ključnu ulogu odigrati naša sposobnost da prepoznamo potrebe potencijalne publike i kanaliziramo njezine afinitete

10.02.2016  

Grozdana Cvitan  

Pothranjivanje memoaristike

Pladnjevi s mesnim narescima bili su među najvećima što sam ih vidjela uživotu. To i dolikuje Sheratonu. I Šariniću