#440 na kioscima

Homepage obnova 12

#426-427
12.2.2016.

Zarez br. 426-427 na kioscima je od 12. veljače 2016. godine. U tematu Sav taj turbo-folk pišu Dinko Kreho, Željko Mačić i Dijana Jelača. Luka Ostojić nije impresioniran Narodnim herojom Ljiljanom Vidićem, dok smo Natašu Govedić poslali u kaznionicu u Lipovici. Marija Borovičkić popratila je tekstom Subverzivna pedagogija umjetničke geste istraživanje dječjih slikovnica Ane Kuzmanić. Kupujte nas dok nas ima!